Advent to offer Biomethanol in its Fuel Cells

Yesterday on July 7th, a shipment of 20 tons biomethanol arrived at Advent’s site in Aalborg. This marks the beginning of a new era in which Advent will be able to use this green methanol option in the company’s production, qualification tests and product portfolio for global customers.

The shipment was delivered by Nordic Green and will be the first of many, since Advent expects biomethanol to be a permanent addition to its portfolio alongside its current methanol options.

Advent fuel cells, which constitute a clean power technology, are fueled by methanol – now with the option of green methanol. When fueled on green methanol, Advent solutions dramatically cut CO2 emissions. There are different paths to obtaining this green methanol, of which biomethanol represents a very feasible alternative, as it is a highly favorable option for fuel cells due to its ready availability, high specific energy, and storage transportation convenience.

 “Having biomethanol in our portfolio is a major step towards realizing the Advent vision”, states R&D Director at Advent, Morten Hougaard Sørensen. “Biomethanol in fuel cells from Advent is no longer the future, but as of today reality, and we are happy to have it available on our Aalborg site, both for qualification tests, production and ready for sale to our global customers”, he concludes.

“At Nordic Green, we are proud to step in as Advent’s first supplier of biomethanol. We see many possibilities in biomethanol for fuel cells, but also for other industries. Over the last decades, methanol has been adopted as a fuel in a variety of application areas and we experience a market in significant growth both in terms of supply and demand. Biomethanol is a significant choice and means towards releasing global goals of reductions in CO2 emissions”, states Bo Gleerup, CEO and Co-Founder of Nordic Green.

About Nordic Green:

Nordic Green specializes in advanced biofuels covering technical, economic and environmental aspects, safety, handling, storage and distribution of advanced biofuels. Nordic Green operates across Europe in the business of methanol, ethanol and some bio-diesels – all being waste- or residue-based and thus advanced/2G biofuels.

About Advent:

Advent is a world-leading supplier of methanol-based fuel cell solutions, having deployed hundreds of units globally since its origin in 2006 across a variety of application areas including transportation, maritime solutions, the telecom business and other industries. The company is based in Aalborg, Denmark and has an international customer base and offices in India and the Philippines.

 

DK Version below:

 

Advent tilbyder nu biometanol i virksomhedens brændselsceller

For få dage siden ankom en forsendelse på 20 tons biometanol til Advents anlæg i Aalborg. Dette markerer starten på en ny æra, hvor Advent vil kunne tilbyde grøn metanol som et tilvalg i virksomhedens produktion, kvalifikationstest og produktportefølje til kunder verden over.

Forsendelsen blev leveret af Nordic Green og er den første af mange, idet Advent forventer, at biometanol vil være en blivende tilføjelse til produktporteføljen på linje med virksomhedens nuværende metanolvarianter.

Advent-brændselsceller, der er en miljøvenlig energiteknologi, drives af metanol – og altså nu med mulighed for anvendelse af grøn metanol. Når Advent-brændselsceller drives af grøn metanol, reduceres CO2-udledningen markant. Der er forskellige måder at frembringe grøn metanol på, hvoraf biometanol er en meget anvendelig metode, da den passer perfekt til anvendelse i brændselsceller på grund af let tilgængelighed, høj specifik energi og nem lagring og transport.

”Med biometanol i vores portefølje er vi et stort skridt nærmere realiseringen af Advents vision”, siger udviklingsdirektør hos Advent, Morten Hougaard Sørensen. ”Biometanol i brændselsceller fra Advent er ikke længere en fremtidsvision men virkelighed, og vi er glade for nu at have biometanol tilgængelig på vores Aalborg-site, både til anvendelse i kvalifikationstest og produktion og klar til salg til vores globale kunder”, afslutter han.

”Hos Nordic Green er vi stolte af at træde til som Advents første leverandør af biometanol. Vi ser mange muligheder inden for biometanol til brændselsceller, men også inden for andre industrier. I løbet af de seneste årtier er metanol blevet brugt som brændstof i en række anvendelsesområder, og vi oplever et marked med betydelig vækst, både hvad angår udbud og efterspørgsel. Biometanol udgør et betydningsfuldt valg og middel til at opfylde de globale mål om reduktion af CO2-udledning”, siger Bo Gleerup, administrerende direktør og medstifter af Nordic Green.

Om Nordic Green:

Nordic Green har specialiseret sig i avancerede biobrændstoffer, herunder de tekniske, økonomiske og miljømæssige aspekter, sikkerhed, håndtering, opbevaring og distribution af avancerede biobrændstoffer. Nordic Green opererer i hele Europa inden for metanol, ætanol og nogle biodieseler – alt sammen affalds- eller restbaseret og dermed avanceret / 2G biobrændstof.

Om Advent:

Advent er en verdensledende leverandør af metanol-baserede brændselscelleløsninger, der siden starten i 2006 har distribueret flere hundrede enheder på globalt plan på tværs af en række anvendelsesområder, herunder transport, maritime løsninger, telekombranchen og andre industrier. Virksomheden er baseret i Aalborg, Danmark og har en international kundebase og kontorer i Indien og Filippinerne.